Služby

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ

 • Sekání a údržba travnatých ploch
 • Řez a údržba živých plotů a keřů
 • Odborný řez stromů
 • Kácení stromů
 • Výsadba vzrostlých dřevin
 • Úprava parků, náměstí, škol, ulic a hřišť
 • Zimní údržba komunikací

ÚDRŽBA SOUKROMÝCH ZAHRAD

 • Výsadba a údržba květinových záhonů
 • Osazování nádob letničkama apod.
 • Sběr listí
 • Odvoz a likvidace eko odpadu
 • Terénní úpravy
 • Zhotovení trávníků
 • Odborný řez stromů a keřů
 • Chemická ošetření proti chorobám, škůdcům a plevelům eko cestou

ÚDRŽBA ZAHRAD

 • Údržba trávníků
 • Sekání travnatých ploch
 • Hnojení
 • Vertikulace (prořezání trávníku)
 • Postřik proti chorobám a škůdcům bio přípravky

ÚDRŽBA DŘEVIN

 • Odborný řez ovocných i okrasných dřevin
 • Zmlazení porostu
 • Úprava živých plotů
 • Tvarování keřů
 • Hnojení
 • Chemická ochrana eko přípravky
 • Doplňování můlčovací kůry
 • Kácení stromů
 • Sázení stromů